هتل جم

با بیش از 30 سال تجربه ی موفق در برگزاری حرفه ای همایشها و سمینارها و جلسات کاری ارگانهای دولتی و بخش خصوصی

شهردار مشهد